【News金探號】花東旅遊度假 最美飯店評鑑【411集】
【News金探號】花東旅遊度假 最美飯店評鑑【411集】

00:00 台東旅遊潮路線 國家公園絕景飯店
15:22 花蓮太魯閣行程 台版威尼斯飯店
27:45 花蓮新開幕飯店 南歐城堡度假
39:46 東部最美飯店 周邊玩樂路線

#News金探號 #花東旅遊 #飯店評鑑
--
主持人: 王軍凱 朱芳君
電視首播頻道:非凡新聞台
每週六日晚上:22:00-23:00
發佈日期: 2019-05-19    觀看次數: 21570    News金探號
歡迎分享,但屬營利用途的內崁或鏈結,需取得本公司書面同意,否則侵權依法追訴

News金探號

   最新    最熱: 近季 半年 一年 全部
News金探號 13-2
觀看次數: 190     6年前
News金探號 11-2
觀看次數: 258     6年前
News金探號 11-1
觀看次數: 862     6年前
News金探號 11-4
觀看次數: 88     6年前
News金探號 11-3
觀看次數: 101     6年前
News金探號12-2
觀看次數: 89     6年前
News金探號12-1
觀看次數: 219     6年前
News金探號12-3
觀看次數: 124     6年前
News金探號12-4
觀看次數: 37     6年前
News金探號 9-3
觀看次數: 84     6年前
News金探號 9-4
觀看次數: 49     6年前
News金探號 9-1
觀看次數: 116     6年前
News金探號 9-2
觀看次數: 53     6年前
News金探號 10-2
觀看次數: 52     6年前
News金探號 10-3
觀看次數: 21     6年前
News金探號 10-4
觀看次數: 21     6年前
News金探號 10-1
觀看次數: 88     6年前
News金探號 7-4
觀看次數: 462     6年前
[電腦版] |  [Mobile版]
收起